TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü

Arazi Tapulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlçemiz ambar mahallesinde 2. Tapulaştırma projesi kapsamında arazi tapulaştırma çalışmaları içinde yer alan parselasyon planlarına ait paftalar  

ve yeni mülkiyet listeleri belediyemiz duyuru panelinden duyurmuş bulunmaktayız. Belediyemiz ilan panosunda asılmış bulunmaktadır.

‘’Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ambar Mahallesi 2. Tapulaştırma Projesi’’ kapsamında arazi tapulaştırma çalışmaları içinde yer alan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ambar Mahallesi’nde

Tapulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan 2. Askıya esas yeni parselasyon planlarına ait paftalar ve yeni mülkiyet listeleri 29/06/2020 tarihinde itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya askıya çıkarılacaktır.                

Söz konusu 2. Askıya esas yeni parselasyon planlarına ait paftaların ve yeni mülkiyet listelerinin inçeleyerek varsa itirazların ilan askı süresi içerisinde Bölğe Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu müddet içerisinde  itiraz etmeyenler  yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılır. Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.

Open chat
Size nasıl yardım edebilirim?